FENG SHUI KUĆA

Što možete naučiti iz ovog posta?

  • Kako izgleda Feng Shui kuća?
  • Što donosi nepravilan oblik kuće i tlocrta?
  • Kakav krov kuće voli Feng Shui?
  • Kakve prozore i vrata bira Feng Shui?
  • Što je Kuća gubitaka?

Trebali bismo više slušati našu djecu i držati do njihovog izražavanja. Trebali bismo biti spremni učiti od naše djece. Djeca su intuitivna, ona znaju stvari koje nisu naučili umom  već se povezuju sa sveznanjem. To znanje nam je dostupno svima i uvijek, ali kad odrastemo tu sponu izgubimo.

Ako planirate graditi kuću i smišljate kako će izgledati, dajte djetetu papir i bojice i dobit ćete Feng Shui kuću!

Crtež koji smo svi radili kad smo bili u predškolskoj i prvoškolskoj dobi je pravi Feng Shui model kuće. Pravilna, kvadratna kuća s vratima i (dva ) prozora, crveni krov sa crijepom i dimnjak.

Da, tako izgleda Feng Shui kuća!

DJECA ZNAJU KAKO IZGLEDA FENG SHUI KUĆA

Što je potrebno da bi kuća imala dobar Feng Shui?

Ravnoteža je uvijek najvažnija. Da bismo imali uravnotežen život potrebna nam je uravnotežena kuća. Feng Shui smatra da se ravnoteža postiže tek kada su svi elementi, sve energije prisutne.

Potrebno je imati energije zemlje radi stabilnosti i sigurnosti, energiju vatre koja će omogućiti toplinu, uspjehe, ljubav, te hraniti zemlju. Metal će pružati kompaktnost, vodstvo kroz život, materijalizaciju i veselje, dok će voda olakšati životni put, razvoj karijere, te donositi nove prilike i stvarati potencijale. Energija drveta nam treba za rast, zdravlje, kreativnost i aktivnost.

Kupujete li gotove, montažne kuće ili planirate po naručenom projektu graditi kuću i želite imati dobar protok energije, ravnotežu svih elemenata, te usklađenje s prirodom ( sa eksterijerom ) potrebno je držati se ovih smjernica;

pravilan oblik, crveni, crijepni krov, dimnjak, te drveni vrata i prozori.

Oblik/ izgled kuće

Gledamo li tlocrt ili promatramo kuću iz vana važno je da ima pravilan, kvadratni ili pravokutni oblik, odnosno tijelo kocke ili kvadra. Pravilan oblik kuće sa dobrim temeljom je zdanje za vječnost.

Zašto je to važno?

Najprije zato jer kocka, odnosno kvadrat predstavljaju energiju zemlje i time zadovoljavamo prvu od potrebnih energija.

Posebice ako je kuća sagrađena od opeke koja predstavlja energiju zemlje i time dodatno osnažuje kuću tom energijom. Energija zemlja stvara potencijal stabilnosti, dugovječnosti, ravnoteže, sigurnosti, tradicije i pouzdanja. Zemlja je majka koja se brine za svoje potomke.

Svi želimo kuću u kojoj se osjećamo kao u majčinom zagrljaju jer samo taj zagrljaj pruža bezuvjetnu ljubav.

MEDITERANSKA KUĆA U ŽUTOJ BOJI JAČA ENERGIJU ZEMLJE I TAKO POSTIŽE RAVNOTEŽU U VODENOM OKRUŽJU

Na dalje, kada imate pravilan tlocrt kuće to će značiti da su sve strane svijeta prisutne, da niti jedna ne manjka, te da neće postojati neka istaka i kut koji strši i stvara neravnomjeran tok energije.  Kada je oblik kuće pravilan to znači da i kat kuće, ako je višekatnica, ima jednak tlocrt, da se raspolaže sa jednakom kvadraturom, da ne postoji neka prostorija koja ispod sebe ima prazan prostor(„soba bez temelja“ ), da niti jedan dio kuće se ne izdvaja.

Naravno, sve je više modernih kuća koje su upravo suprotne od toga.

PRIMJER NE-FENG SHUI KUĆE – KUĆA NEPRAVILNOG OBLIKA, MALIH PROZORA, NEPRIMJETNIH ULAZNIH VRATA I RAVNOG, DIRKTNOG PRISTUPA ULAZU

Kada je kuća nepravilnog tlocrta tada će nedostajati aspekti koji pripadaju strani svijeta koja se ne nalazi u tlocrtu.

Na primjer; kuća kojoj nedostaje istok neće imati potencijal zdravlja, aktivnosti i mladosti, dok mlada obitelj u kući bez sjeverne zone može imati problema sa začećem djeteta, a kuća u kojoj nema juga bi mogla biti mračna i nevesela, bez životne radosti.

U kući kojoj nedostaje jugozapadna zona uloga i snaga majke i najstarije žene u obitelji će biti oslabljena. Za one koji imaju takvu kuću, ključ kuću kako je bilo popularno reći za takav oblik, potrebno je primijeniti određene Feng Shui mjere koje će nadomjestiti što je više moguće taj nedostatak.

Jednako tako, ako kući nedostaje sjeverozapadna zona, uloga i snaga oca i najstarije muške osobe u obitelji će biti ugrožena. Ta situacija će imati utjecaj na cijelu obitelj jer će vodstvo obitelji biti nedostatno, a financijsko, materijalno i mentalno obilje bi moglo biti otežano.

U kući koja je pravokutnog oblika sve strane svijeta će biti prisutne, ali neke će biti veće, neke manje. To nije povoljna okolnost, ali se unutarnjim uređenjem, odnosno unutarnjim Feng Shui korekcijama može spasiti ta situacija.

Kuća koja ima veliki balkon koji strši stvoriti će neravnotežu tako što će stranu svijeta, time i energiju kojoj ta strana pripada, odviše naglasiti. Poželjno je imati terasu na zapadu ili jugu, jer će se tako cijeli objekt puniti dnevnim, toplim svjetlom. Da bi se izbjeglo da ta terasa ili balkon ne stvore neravnotežu  potrebno je da terasa bude dio tlocrta a ne istaka, te da ju pokriva krov.

TERASA KAO DIO TLOCRTA

U slučaju velikog balkona na sjeveroistoku koji izlazi u velikoj mjeri izvan tlocrta kuće stvoriti će se potencijal koji bi najmlađeg sina mogao učiniti umišljenim, da s visine gleda ljude i razvije u sebi osobine proračunatosti, što bi ga konačno dovelo do izolacije i usamljenosti.

TERASA KOJA IZLAZI IZ TLOCRTA POVEĆAVA SNAGU ODREĐENE ZONE

Vrata i prozori

Feng Shui je, iako pun pravila, smjernica i proračuna, zapravo vrlo jednostavan.

Feng Shui traži red i ravnotežu. Feng Shui traži da se ulazna vrata odmah prepoznaju kao takva. Dakle, ulazna vrata moraju biti reprezentativna; velika, lijepa, ispravna, sa zvonom, imenom i prezimenom obitelji, povoljan je i stakleni dio na samim vratima ili uz vrata. Dekoracija uz vrata neka pokazuje dobrodošlicu koliko gostima, toliko i  energiji. Najžnije je da ulazna vrata nisu na udaru ceste. Zato u slučaju kuće kako ju crtaju djeca gdje se vrata nalaze na sredini prednje strane kuće važno je prilaz formirati tako da postoji staza koja lagano krivudajući vodi od ceste preko dvorišta do ulaznih vrata.

Prozori bi trebali biti veći na jednoj strani, te nešto manji na suprotnoj. Strana koja ima veće prozore trebala bi imati i terasu i na taj način će jasno formirati pročelje, odnosno lice kuće. Lice kuće ne mora biti tamo gdje su ulazna vrata.

BRDO IZA KUĆE PREDSTAVLJA KORNJAČU I LEĐA KUĆE, TE POMAŽE ODREDIT LICE KUĆE

Suprotna strana kuće bi trebala imati manje prozore i tako predstavljati začelje kuće, odnosno leđa. Ako ne postoji takva jasna formacija prozora može doći do više nepovoljnosti.

Veliki prozori na dvije ili više strana će onemogućiti da se odredi što je lice kuće, a bez tog podatka se neće moći postaviti Natalna karta objekta. U slučaju da Vas ne zanima Feng Shui tada ovaj podatak za Vas ne igra ulogu jer Natalna karta objekta je potrebna za detaljan Feng Shui projekt, odnosno analizu prostora, te mjere unaprijeđenja.

Što je Kuća gubitaka?

Veliki prozori koji se nalaze na nasuprotnim stranama će stvoriti situaciju koju Feng Shui zove Kuća gubitaka. Ta situacija će utjecati na stanje kuće bez obzira na prihvaćanje ili ne prihvaćanje Feng Shuia. Riječ je o energiji i ona postoji i kreće. Feng Shui ju samo tumači, imenuje, pojašnjava, pomaže uskladiti se s njom.

Kuća gubitaka predstavlja put energije bez zastajkivanja, bez laganog kretanja kroz prostor kako bi napojila i omogućila blagoslov i obilje pozitivnih potencijala.

To je put kojim energija kroz glavna vrata uđe te kroz prozor nasuprot vrata odmah izađe van. To će se dogoditi i ako su prozori jedan nasuprot drugoga.

KUĆA GUBITKA

Jednostavno rečeno, Kuća gubitaka je propuh koji jasno pokazuje kako je energija ušla te odmah i otišla. Kao kada biste gosta kojeg ste s radošću čekali, pustili u kuću i gledali kako on kroz vrata na suprotnoj strani izlaz van i odlazi. Niste stigli niti porazgovarati, ni razmijeniti iskustva, pogostiti se, zagrliti se.

Što ako već živite u Kući gubitka?

Imate li sada  takvu situaciju i osjećate kako Vam prilike izmiču, snaga koju ulažete se gubi i postižete vrlo malo tada je važno da na onoj strani kuće koju vidite kao njena leđa stavite zastore i dozvolite energiji koja svakodnevno ulazi da se zadrži, krene lagano kroz prostor i omogući da potencijali koje ima zažive.

UZ KOREKCIJE KUĆA GIBITAKA SE PRETVORILA U KUĆU OBILJA. ENERGIJA ULAZI I KRUŽI KROZ PROSTOR

Da bismo dozvolili kući da diše, ali i da bismo unijeli neophodne energije drveta i vode, važno je da su okviri za prozori i vrata od drvene građe, te da su stakla kvalitetna i neoštećena. Svaku nepravilnost na prozorima i vratima treba odmah sanirati; napukla stakla, oštećena vrata, prozore koji se ne zatvaraju/ otvaraju ispravo i u potpunosti, zvono ili bravu koji ne rade ispravno.

Krov kuće

Krov koji ima klasični oblik sa kosim plohama i vrhom koji se izdiže predstavlja energiju vatre. Vatra nas grije, pruža životnu energiju, snagu, omogućava duboka čuvstva ljubavi, nježnosti, strasti. Vatra nas također povezuje sa Nebom i omogućava da primimo blagoslov koji nam pripada i treba. Blagoslov Božje ljubavi.

Još nešto je zanimljivo istaknuti u vezi krova i Feng Shuia. Feng Shui je nastao u Kini, a Kinezi su poznati kao miroljubiv narod koji ima vrlo dugu tradiciju koja je prepuna simbolike. Ako prihvatite da svaki kut i rub djeluju kao oštrica koja sječe prostor, energiju oko sebe, tada ćete shvatiti zašto su Kineski krovovi kuća napravljeni tako da se  završetak krova, rubovi i uglovi, pružaju prema gore, ka Nebu. Na taj način niti jedan krov ne napada drugi, niti jedan kut i rub krova ne odašilje nepovoljnu energiju ka susjednoj kući.

Želite li biti ne napadnuti, budite onaj koji ne napada. Želte li primati blagoslove, dajte ih drugima. Želite li biti voljeni, volite!

Eto zašto volim Feng Shui! Dao mi je perspektivu kroz koju gledajući krov neke kuće ja vidim ljubav!

BIJELA KUĆA SA CRVENIM KROVOM. JOŠ DA JE OD CIGLE I CRIJEPA REKLO BI SE DA OVA KUĆA IMA ODLIČAN FENG SHUI

Dimnjak na krovu govori da unutar kuće postoji vatra u svom prirodnom obliku,, za grijanje ili kuhanje. Dimnjak također služi kao antena koja nas spaja s Izvorom, s potencijalima Neba.

Iako danas postoji veliki broj vrlo lijepih modernih kuća sa zanimljivim tlocrtima i sa osebujnim oblicima i bojama, Feng Shui pokazuje da su ljudi ranije bili usklađeniji sa prirodom.

Energetski krug podrške

Crijep crvene boje će u sebi imati energiju zemlje i vatre, te će na taj način skladno povezati energiju tijela kuće s kapom kuće. Budući da tijelo kuće pripada energiji zemlje, crveni krov će svojom vatrenom energiojm hraniti čitavo zdanje. Da bi unijeli potrebnu energiju drveta potrebno je da je stolarija drvena; vrata i prozori. Stakla će predstavljati potrebnu energiju vode. Energija metala će učiniti da sve energije budu prisutne i tako se stvori Krug podrške gdje svaka energija hrani onu ispred sebe. Energiju metala je najjednostavnije unijeti kroz bijelu boju.

ILI JE OVO KUĆA ZA VAS? O UKUSIMA SE NE RASPRAVLJA, FENG SHUI GLEDA SAMO PUT ENERGIJE.

Na koncu, dobili smo upravo kuću s dječijih crteža!

Bijela kuća pravilnog oblika ( zemlja + metal ), crveni crijepni krov ( zemlja + vatra ), drvena stolarija prozora i vrata ( drvo + voda ).

Voda hrani drvo, drvo hrani vatru, vatra hrani zemlju, zemlja hrani metal, metal hrani vodu … i živimo sretno do kraja života i dalje u kući koju smo sagradili tako što smo prihvatili što nam govore djeca.

Život uz Feng Shui je jednostavan, sretan i uspješan!

Želite li saznati kako je živjeti svakodnevni  Feng Shui, koje promjene je prolazila moja obitelj  primajući Feng Shui u svoj život, naručite e-knjigu!  

I want this!

Želite li pročitati moju Priču o 5 elemenata u kojoj sam pokazala nastajanje i odnose među energijama/elementima, možete se prijaviti na moj blog i primit ćete na poklon pdf. Ako se ne želite pretplatiti, knjigu (ponovo uređenu i s novom naslovnicom)  možete kupiti!

I want this!

You may also like