FENG SHUI TLOCRT

Feng Shui je vještina uređenja prostora i usklađivanje istoga sa osobama koje u njemu žive.

Kada se Feng Shui primijenjuje na stanove i kuće koje već postoje tada se prostor zapravo korigira uz pomoć mjera iscjeljenja i osnažuje prema zonama i Natalnoj karti objekta.

Što kada Feng Shui ima priliku doći na sam početak? U kojem trenutku se Feng Shui može primijeniti?

Sam početak je u mislima i želji, zatim jasnoj odluci da se pronađe idealan dom.

U trenutku kada netko poželi novi dom vjerojatnost je da u nekom već boravi. Stoga je smjerologija uključena u samom početku.

Smjerologija će pomoći da se izabere idealan smjer preseljenja, kretanja u određenom trenutku. U određenoj godini i mjesecu smjer prema koje se krećemo može stvarati velike poteškoće i otpore, ponekad čak velike probleme. Ići prema povoljnom smjeru znači krenuti ka mogućnostima, rastu, povoljnim prilikama sa vjetrom u leđa. Primjena smjerologije pomaže da se ne gubi vrijeme, da se smanji stres i poveća fokus; ako znate u kojem smjeru je povoljno ići tada se manje luta, potraga za domom se usmjeri na jasno područje i sve je brzo gotovo.

Nakon smjerologije promatra se eksterijer. Traže se Feng Shui zaštitnici bilo da je riječ o gradu ili selu. Zaštitnici su osnova Feng Shui škole krajolika i smatraju se temeljem za dobar Feng Shui.

Uz potragu za Zaštitnicima, a to su kornjača, feniks, tigar i zmaj, razmatra se potreba koja ovisi od obitelji do obitelji. Mlade obitelji sa djecom trebaju blizinu škola, vrtića i dječijih igrališta, dok stariji traže mir, blizinu parkova, šetališta, manjih trgovina na im sve bude na dohvat ruke.

Redoslijed koji treba pratit pri stvaranju doma

1.) Kada se definira u kojem smjeru je idealno seliti se, 2.) kada se odluči hoće li to biti grad ili manja sredina, 3.) hoće li se graditi kuća ili kupiti već postojaća kuća ili stan, 4.) kada se izabere smjer prema kojem će se obaviti sleidba, 5.) kada se odluči položaj kuće/ stana tako da se dobije što bolja Natalna karta objekta 6.) tada dolazi na red tlocrt.

TLOCRT STANA U KOJEM JE MOJA OBITELJ ŽIVJELA 15 GODINA

Tlocrt je vrlo važan za dobar Feng Shui i to je tema na koju ćemo se fokusirat danas.

Za idealan Feng Shui, tlocrt treba da je pravilnog oblika. Samo na taj način će biti jednako zastupljene sve zone, odnosno strane svijeta. Budući da svaka strana svijeta stvara određeni potencijal, biti bez neke zone značilo bi biti određenog potencijala.

Može se reći da je idealno kada na gotov tlocrt postavimo osnovni Feng Shui alat, Magični kvadrat, koji se sastoji od 9 polja i kada zateknemo sve strane svijeta zastupljene. Nije toliko važno jeli nam ulaz na istoku ili zapadu koliko je važno da su sve strane svijeta na tlocrtu jednako ili bar podjednako zastupljene.

Imati sjevernu zonu, koliko i južnu i ostale je jednako važno za dobar Feng Shui, za uravnotežen život, za sklad, zdravlje, uspjeh i drugo.

SKICA STANA MOJE OBITELJI

Kad neka zona u tlocrtu nedostaje tada će aspekti koje ta zona predstavlja biti onemogućeni da se razviju. To će se odraziti na osobe i na njihov život u poljima života koje te zone predstavljaju.

Kako se očituje nedostatak određene zone?

Sjever predstavlja životni put, karijeru i neovisnost. Imati tlocrt nepravilnog oblika u kojem nedostaje sjeverna zona značilo bi otežan razvoj karijere, životni put bi mogao biti teži ili bez jasnog plana, a samopouzdanje narušeno. Osobe koje žive u domu bez sjeverne zone ne bi bile fleksibilne, niti bi razvile upornost kao vrlinu.

MAGIČNI KVADRAT

Kako se sjever veže uz reproduktivne organe nedostajanje te zone bi se odrazilo nepovoljno i na začeće i spolni život. Za obitelj koja ima više djece važno je znati da je sjever u vezi sa srednjim sinom i da će nedostatak te zone imati direktan utjecaj upravo na to dijete.

Sjeverozapad je vezan uz organizaciju, odgovornost, blagostanje i vodstvo. Nemati u tlocrtu sjeverozapadnu zonu značilo bi susresti se sa financijskim problemima, nesposobnošću da se preuzme odgovornost za svoj život ili postupke, nedostajalo bi mudrosti, discipline i vodstva kroz život.

Kako se sjeverozapad veže uz oca obitelji, tlocrt bez te zone bi direktno ugrozio hranitelja obitelji, oca/ najstariju mušku osobu u obitelji.

TLOCRT “L” OBLIKA

Zapad predstavlja radost. Slavlje, obilje, zarada i naplata uloženoga su potencijali zapada. Tlocrt bez zapadne zone nitko ne bi poželio. Da sve imamo, ako nemamo radost ne bismo niti primijetili što je oko nas. Najmlađu kći jača zapad, te će kuća bez zapadne zone utjecati na radost i lijepe osjećaje, te razvoj općenito upravo najmlađe kćeri.

Sjeveroistok nas motivira, potiče na rad i održava našu želju za marljivošću i razvija usmjerenost u životu. Sjeveroistočna zona je vezana uz naslijeđe te za najmlađeg sina i njen nedostatk u tlocrtu će utjecati na motivaciju i natjecateljski duh tog člana obitelji. Može u njemu stvoriti nezdravu sebičnost zbog nepovezanosti sa svojim naslijeđem, porijeklom.

TLOCRT “L” OBLIKA

Jugozapad se, nasuprot tome, veže uz majku obitelji, partnericu, najstariju žensku osobu i ona bi živeći u domu bez svoje zone bila onemogućena u razvoju svoje osobnosti, zdravlja, funkcije, svrhe.

Jugozapad predstavlja partnerstvo i tlocrt bez JZ zone bi se odrazio na brak, na zajednicu bilo koje vrste ( poslovno partnerstvo bi bilo otežano ako je takav tlocrt firme ).

Želite li da se djeca razvijaju, rastu, da su zdrava, aktivna i kreativna, tada bi tlocrt u kojem postoji istočna zona bio prijeko potreban. Istok je vezan uz uspon i napredak, uz optimizam, zdravlje, vitalnost i ambiciju. Vrlo je važan za djecu, a direktno se veže uz najstarijeg sina.

Jugoistok je nešto nježniji od istoka. Također je vezan uz rast i kreativnost, ali i primanje i osjećaj blagoslova. Vezan je uz najstariju kći, te će nedostajanje jugoistoka u tlocrt nepovoljno utjecati na bilo koji aspekt razvoja najstarije kćerke u obitelji.

Jug predstavlja ljubav, strast, jasnoću, brz napredak, društveni život i priznanja. Tlocrt bez južne zone bio stvorio obiteljsku situaciju bez najvažnijeg goriva za život, bez ljubavi.

Naravno, sve navedeno nije doslovno. Nije moguće živjeti bez ljubavi, to bi bilo nepostojanje, tako da to pobija Feng Shui postavku. Ipak, živjeti u stanu bez južne zone bi se doista odrazilo na emotivne odnose, oni bi postali teški i tvrdi. Životna vatra bi se ugasila.

Iako je sve navedeno potencijal i nikada nije posve zacrtano da će biti ovako ili onako, u velikom slučaju se navedeni potencijali na koncu pokažu.

Živjela sam u zgradi gdje je određeni broj stanova bio bez sjeverozapadne zone. Na većinu obitelji u tim stanovima se to odrazilo tako što je otac/ najstariji muškarac u tim obiteljima bio oslabljen ili je došlo do razvoda, bolesti ..

Slijedeće što je vrlo važno je da tlocrt pokazuje pasivnu i aktivnu stranu.

Dnevna soba, kuhinja i blagovaona se smatraju aktivnim prostorijama, dok spavaća soba i kupatilo su pasivne prostorije. Ako je između njih postavljena tampon zona, na primjer hodnik, hol to će dati jasnu podjelu aktivne i pasivne zone i smatra se dobrim tlocrtom, te će dati dobar Feng Shui.

Iako se smatra da bi pasivne prostorije trebale biti u pasivnim zonama ( spavaća soba na sjeveru ) važno će biti sa unutarnjim mjerama uređenjima postići ravnotežu. Nikako ne bi bilo dobro da pasivnost zavlada nekom zonom jer bi se stvorio zastoj, neravnoteža i nesklad. Jednako je tako i sa aktivnom zonom; dnevna soba na jugu je odlična, ali bez mjera za postizanje ravnoteže u toj prostoriji se nitko ne bi mogao opustit, odmoriti, pročitati knjigu. Energija bi zvala na pretjeranu aktivnost, tulume, zabavu …

Ravnoteža je uvijek, baš uvijek ključ!

Dobar tlocrt također ima ispravno posložene prostorije u odnosu jedna na drugu, odnosno logiku kretanja.

NEDOSTAJANJE JEDNE ZONE JE JASNO VIDLJIVO KOD TLOCRTA OVOG OBLIKA

Nelogično bi bilo da sa ulaznih vrata imate direktan ulaz u spavaću sobu. Feng Shui bi to smatrao velikom nepravilnošću. Niti kuhinja ne bi trebala biti na udaru energije s ulaznih vrata.

Dakle, nakon ulaza u stan u prvom dijelu predvorja trebalo bi imati manji toalet, wc sa umivaonikom, tako da se može oprati ruke pri dolasku kući. U tom dijelu predsoblja je važno imati namještaj za odlaganje jakni, kapa i rukavica, kišobrana, torbi, cipela i drugih stvari koje nam ne trebaju čim uđemo u stan.

Drugi dio predsoblja, još bolje ako su to dva predsoblja, može imati komodu za smjestiti oltar – mjesto na kojme zahvaljujemo za sve što imamo, koje nas štiti od nepoželjnih energija. To mjesto možete urediti po svom srcu; slika ili kip anđela, sveca zaštitnika kojeg volite, raspelo … Vaza sa svježim cvijećem, aroma lampa, neki lijepi detalj koja stvara dobrodošlicu je poželjan.

Nakon toga bi se sa jedne strane, aktivne strane, trebalo ući u dnevnu sobu, te dalje kroz nju doći do blagovaone i na koncu do kuhinje. Kuhinja treba da je zaštićena i u nju ne bi trebali ulaziti obuveni u cipele, niti u kaputu.

Na drugoj, pasivnoj strani, trebale bi biti spavaće sobe i kupatilo. Dječja soba je u isto vrijeme i aktivna i pasivna, jer u sebi ima više funkcija. Djeca u svojoj sobi uče, igraju se i spavaju i njen položaj na tlocrtu je dobro smjestiti koliko u pasivni, toliko i aktivni dio.

KORIGIRANI “L” TLOCRT – AKTIVNE ZONE SU IZ JEDNOG DIJELA, SPAVAĆA SOBA MAKNUTA OD KUPATILA

Stan moje obitelji

Prema sasvim gore postavljenom tlocrtu i skici stana moje obitelji može se činiti da je prema Feng Shui principima ovaj stan idealan. Želja mi je da vam pokažem da je teško pronaći idealno i da ne očekujete apsolutno savršenstvo, te da je sasvim u redu imati nesavršen tlocrt.

Povoljnosti tlocrta;

Stan ima pasivnu i aktivnu zonu, ima zastupljene sve zone, aktivne prostorije su na južnoj-aktivnoj strani, a pasivne na sjevernoj-pasivnoj strani, mali toalet s umivaonikom je pri ulazu, aktivne sobe su spojene, a kuhinja je nakon trajnog zaključavanja vrata do hodnika postala zaštićena, roditeljska soba je veća od dječje.

Nepravilnosti;

Stan je u potkrovlju i to se ne smatra dobrim Feng Shuiem ( iako to ima  vrlo povoljne aspkete u nekim drugim poljima ), dječija soba je samo jedna ( a djece troje ), a kupatilo se nalazi nasuprot ulaznih vrata i bez prozora je.

Mjere iscjeljenja;

Vrata kupatila uvijek zatvorena, wc daska uvijek spuštena. U središnjem dijelu predsoblja je komoda sa formiranim oltarom – mjesto zaštite i zahvale. Tepih na tom dijelu je sa prugama ( u tkanju i boji ) koje su paralelne sa ulaznim vratim i vratima kupatila i tako stvaraju usporavanje energije sa ulaznih vrata prema kupatilu. Veliko ogledalo, vješalica i komoda su postavljene cik-cak tako da vode energiju lagano krivudajući u prostor.

Kada su djeca potpuno prerasla zajedničku sobu i kada je postala ugrožena njihova osobna sloboda izražavanja tada smo postavili namjeru za novim domom i … odselili se.

Međuodnos prostorija na tlocrtu

Izbjegavati da su bilo koja vrata direktno jedna nasuprot drugih. Nasuprot ulaznih vrata se ne bi smjela biti kuhinja, kupatilo niti spavaća soba, posebice ne bračni krevet. Vrata kuhinje i spavaće sobe, te kupatila i spavaće sobe ne bi trebala biti direktno nasuprot. Kupatilo ne bi trebalo biti dio spavaće sobe kako je nekada bio običaj.

Kuhinja ne bi trebala biti u centru stana i ne bi trebala imati vrata u blizini glavnog ulaza. Kuhinja i wc ne bi trebali dijeliti isti zid, barem ne wc školjka i kuhinja. 

Blagovaona također ne bi trebala biti uz ulaz, stol se ne bi smio vidjeti sa ulaznih vrata.

Kupatilo uvijek neka je zatvoreno, posebice wc školjka. Zna se javiti problem sa prozračivanjem ako je kupatilo bez prozora i važno je o tome voditi računa. 

Ovo su samo najvažnije postavke odnosa vrata i prostorija i čak i njih je vrlo teško postići u današnjim stanovima. Kada bih još navela koja prostorija ne smije na koju biti naslonjena vjerojatno biste se zauvijek pozdravili sa Feng Shuiem.

Želite li savršan Feng Shui stan jedino Vam preostaje da u samom početku krenete sa primjenom, da tlocrt stvorite prema tim načelima. U svim drugim situacijama pokušajte pronaći sličnost sa gore opisanim, a nepravilnosti će se pokušati što više riješiti unutarnjim uređenjem. 

Ne zaboravite koliko je i eksterijer važan. Manji je problem ako je kupatilo nasuprot ulaznih vrata stana nego što su ulazna vrata koja gledaju na groblje ili klaonicu.

Idealno je cilj kojem težimo i koja nas usmjerava i potiče, ali naučite biti zadovoljni i manjim od toga ako je to u tom trentku najviše što možete postići.

Želite li saznati kako je živjeti svakodnevni Feng Shui i koje je promjene prošla moja obitelj prihvaćajući Feng Shui u život, pročitajte e-knjigu.

Želite li pročitati moju Priču o 5 elemenata u kojoj sam pokazala nastajanje i odnose među energijama/elementima, možete se prijaviti na moj blog i primit ćete na poklon pdf. Ako se ne želite pretplatiti, knjigu (ponovo uređenu i s novom naslovnicom)  možete i kupiti!

I want this!

I want this!

You may also like